Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2023

TP. Hải Dương: Đầu tư Khu dân cư mới Tứ Thông - P. Tứ Minh để tạo nguồn mở rộng đường Vũ Công Đán

Khu dân cư mới Tứ Thông ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương) là dự án tái định cư và tạo nguồn để thực hiện mở rộng đường Vũ Công Đán - theo báo Hải Dương đăng ngày 05/11/2023. Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Tứ Thông, TP Hải Dư…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào