Ninh Giang: Phê duyệt giá khởi điểm 5 lô đất ở tại trụ sở UBND xã Hồng Đức cũ

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 5 lô đất tại trụ sở UBND xã Hồng Đức (Ninh Giang) cũ để nhân dân xây dựng nhà ở.

dat au gia o ninh giang hai duong
Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư số 1 xã Hồng Đức

Vị trí các lô đất đấu giá thuộc quy hoạch điểm dân cư số 1 xã Hồng Đức, tại trụ sở làm việc cũ của UBND xã Hồng Đức.

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt 2 mức giá khởi điểm để đấu giá 5 lô đất, trong đó có 4 lô có giá khởi điểm 17,5 triệu đồng/m2 và 1 lô 16,5 triệu đồng/m2. Mức giá này không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật mà đấu giá theo mặt bằng hiện trạng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

dat dau gia o ninh giang hai duong
Khu đất đấu giá là vị trí trụ sở UBND xã Hồng Đức cũ

UBND huyện Ninh Giang và UBND xã Hồng Đức có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định. Sau khi tổ chức đấu giá phải báo cáo kết quả trúng đấu giá về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Toàn bộ số tiền đấu giá thu được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn: https://baohaiduong.vn/phe-duyet-gia-khoi-diem-5-lo-dat-o-tai-tru-so-ubnd-xa-hong-duc-cu-360914.html

Mới hơn Cũ hơn