Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2023

TP Hải Dương có 11 dự án KDC, KĐT được nghiệm thu

Trong số 41 dự án khu dân cư, khu đô thị ở TP Hải Dương có 11 dự án đã nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật - theo báo Hải Dương đăng ngày 17/09/2023. Khu nhà ở phường Nhị Châu đã được nghiệm thu và bàn giao cho TP Hải Dương quản lý Cũng theo bài báo này,…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào