Hải Dương yêu cầu khởi công công trình NOXH tại dự án Tân Phú Hưng trong quý I/2024

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục, tổ chức khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng mở rộng (TP. Hải Dương) trong quý I/2024 - theo báo Hải Dương.

du an nha o xa hoi kdt tan phu hung tp hai duong
Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng có gần 3,2 ha diện tích đất nhà ở xã hội và dự trữ phát triển

Theo báo Hải Dương, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương yêu cầu Liên danh Công ty CP: Đầu tư Newland và Đầu tư xây dựng NHS khẩn trương hoàn thiện trình tự, thủ tục phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất xây dựng nhà ở xã hội và dự trữ phát triển thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng trình UBND TP Hải Dương thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… thực hiện cấp phép xây dựng và tổ chức khởi công công trình nhà ở xã hội trong quý I/2024.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc khó khăn, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết nhằm bảo đảm tiến độ. UBND TP Hải Dương hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện trình tự, thủ tục, phương án điều chỉnh.

Dự án khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng (TP Hải Dương) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2020. Diện tích đất thực hiện dự án hơn 33,6 ha, trong đó có gần 3,2 ha diện tích đất nhà ở xã hội và dự trữ phát triển. Dự án do Liên danh Công ty CP: Đầu tư Newland và Đầu tư xây dựng NHS là chủ đầu tư. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội không quá 30 tháng, kể từ khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng.

Ngày 19/12/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất xây dựng nhà ở xã hội và dự trữ phát triển thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư này.

Đọc thêm: 7 dự án nhà ở xã hội ở Hải Dương dự kiến tìm chủ đầu tư qua phương thức đấu thầu

Nguồn: https://baohaiduong.vn/yeu-cau-khoi-cong-cong-trinh-nha-o-xa-hoi-tai-du-an-tan-phu-hung-trong-quy-i-2024-369098.html

Mới hơn Cũ hơn